Referenser


BillerudKorsnäs Frövi

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs Frövi är ett pappersbruk för kartong. De valde enviBats våta elfilter (WESP) och KEBI skrubber för att uppfylla deras BAT utsläppskrav för deras MESA-ugn.

Läs mer

Novartis Irland

Novartis är en av Europas ledande läkemedelsindustrier. De valde Envibats teknologi för rökgasrening till en av sina produktionsanläggningar i Irland.

Läs mer

SP Borås

Brandlaboratoriet på SP i Borås använder Envibats teknologi med våta elfilter (Wet Electrostatic Precipitators, WESP) sedan 2007. Extremt låga utsläpp och hög tillgänglighet är nyckelfördelar.

Läs mer

JSW Stålverk, Indien

Detta stålverk som tillhör JSW i Indien är en ultramodern anläggning som producerar 11 miljoner ton stål årligen. Envibat’s teknologi har implementerats för att möta krav på låga utsläpp.

Läs mer

HOTAB, Norge

Envibat anförtroddes leveransen av lösningar för rökgaskondensering till Hotab Sandefjord, Norge. Anläggningen är byggd på lamell-teknik vilket ger en kompakt design och samtidigt bra temperaturprestanda

Läs mer

Jämtlands Värme, Strömsund

Jämtland Värmes panna i Strömsund byggdes 1987 och då dess gamla kondensor från annan leverantör började läcka behövde den bytas ut.

Läs mer

Ljusdal Energi

Hos Ljusdal Energi skall en tub-kondensering installeras. Tekniken tar lite större plats och ger ungefär samma prestanda som en lamell. Dock är kundens önskemål tub-teknik. Kondensorn kommer att hantera rökgaser från två pannor som kan köras oberoende av varandra.

Läs mer