Referenser

RISE Borås

Brandlaboratoriet vid RISE i Borås använder EnviBATs teknologi med våta elfilter sedan 2007. Hög flexibilitet, extremt låga utsläpp och hög tillgänglighet är nyckelfördelar.

RISE genomför många brandprov i stor skala. Exempel på bränd­er kan vara maskinrums­, fordons­, butiks­ och lägenhets­bränder. Proven innefattar oftast hela förloppet från antänd­ning till fullt utvecklad brand följt av släckning. Bränder inleds ofta starkt sotande, övergår till höga temperaturer (500-­700 °C) och efterföljande släckning. Provningsarbetet pågår dagligen under 8h, med starkt varierande gasflöden. Anläggningen startar och stoppas varje dag. Stoftmätningar visar emissioner avsevärt under utsläppskravet.

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs Frövi är ett pappersbruk för kartong. De valde att installera EnviBATs våta elfilter (WESP) och KEBI skrubber efter en MESA-ugn för att uppfylla utsläppskraven på under 10 mg/Nm3.

Novartis, Irland

Novartis är en av Europas ledande medicinindustrier. De valde EnviBATs teknologi för rökgasrening till en av sina produktionsanläggningar i Irland.

JSW Stålverk, Indien

I ett samarbete med Enviropol Engineering Ltd i Indien marknadsförs och implementeras EnviBATs patenterade system för rökgasrening. Pilotanläggningen inom samarbetet blev en anläggning för rökgasrening till JSW, ett högmodernt stålverk med en årsproduktion på 11 miljoner ton vid den aktuella anläggningen. Rökgasreningen är installerad för verkets koks- och masugnar. Emissionskravet vid anläggningen är 5 mg/Nm3. Den renade gasen används som energitillskott för att värma stål i en ny härdningsanläggning.

Kemisk avfallsförbränning i Perstorp

År 2007 installerade Perstorp en panna för förbränning av flytande kemiskt avfall. Garantivärdet för stoft var satt så lågt som <5 mg/Nm3. Med detta krav blev det naturliga valet ett vått elfilter. Kontinuerlig stoftmätning visar emissioner mellan 1-3 mg/Nm3.

Kemisk avfallsförbränning i Stenungsund

EnviBAT har levererat ett vått elfilter till Nouryons anläggning i Stenungsund. Gasbehandlingen efter förbränningsugnen är uppbyggd med en skrubber fäljd av ett vått elfilter från EnviBAT som slutsteg. Utsläppsstandarden för anläggningen är partikelutsläpp mindre än 10 mg/Nm3 - kontinuerliga mätsystem visar att utrusningen med god marginal innehåller lovade garantier.