Svavelsyraverk

Erfarenheten från svavelsyrafabriker har visat att en bra design och en tillförlitlig WESP kan vara till stor fördel - see vår case study för mer information.

Case study: Svavelsyrafabrik

Förbränning av kemiskt avfall

Envibat har levererat flera våta elfilter som en del av gasreningsystem till verk för kemisk avfallsförbränning. Följ länkarna nedan för mer detaljer i två exempel.

Case study 1: Kemisk avfallsförbränning
Case study 2: Kemisk avfallsförbränning

Brandlaboratorier

Ett brandlabb genomför många brandprov i stor skala. Exempel på bränd­er kan vara maskinrums­, fordons­, butiks­ och lägenhets­bränder. Proven innefattar oftast hela förloppet från antänd­ning till fullt utvecklad brand följt av släckning. Bränder inleds ofta starkt sotande, övergår till höga temperaturer (500-­700 °C) och efterföljande släckning. Provningsarbetet pågår dagligen under 8h, med starkt varierande gasflöden. Anläggningen startar och stoppas varje dag. Hög flexibilitet, extremt låga utsläpp och hög tillgänglighet är nyckelfördelar.

Case study: Brandlabb

Massa- & pappersindustri

Mesaugnar och sodahus är andra exempel där ett vått elfilter från Envibat har visat sig vara en ideal lösning.

Case study 1: Mesaugn
Case study 2: Mesaugn

Grafitproduktion

Diverse processindustrier kan nyttja fördelarna med våta elfilter - som till exempel den här grafitfabriken.

Case study: Grafitproduktion