Produkter


Gasrening

Inom industrin finns mängder av olika gaser med föroreningar i form av partiklar och andra gaser. Dessa föroreningar är ofta farliga och påverkar både människa och natur. EnviBAT erbjuder partikelrening i form av våta elektrostatiska filter som kan rena gas till halter som inte är mätbara. För gasformiga föroreningar används skrubberteknik vilket är en mycket flexibel teknik.

Värmeåtervinning

Energianvändningen ökar hela tiden med resultatet att även priser ökar för el och värme. För att få en anläggning mer ekonomisk är det därför viktigt att hålla nere värme förlusterna och effektivisera så mycket som möjligt. Värmeåtervinning är idag är måste i de flesta anläggningarna, oavsett typ. EnviBAT levererar system för kondensering vilket överför värme från gas till vätska samt värmeväxling mellan gas och gas.

Vattenrening

När en rökgas ska renas kombineras detta ofta med kondensering av ånga. Vattnet som fås ut är ofta kraftigt förorenat och måste renas. För mindre anläggningar kan det räcka med partikelavskiljning medan större anläggningar även kräver rening av tungmetaller, vissa metalljoner, ammoniak mm. Oavsett vad du har för krav så kan vi hjälpa dig att ta fram en rening som är anpassad för er.

Konsulttjänster

EnviBAT är ett ingenjörsbolag där de anställda kombinerar teoretiskt kunnande med praktisk erfarenhet. Genom att vi byggt mängder med anläggningar så har vi även stött på problem i alla dess former. Tack vare dessa erfarenheter är det möjligt att inför ett projekt eller en upphandling anlita oss för förprojekteringar och olika utredningar för att se till att tekniken på din anläggning är optimal för just dina krav.