Envibats våta elfilter (Wet Electrostatic Precipitator, WESP) är robusta och högpresterande, designade för att fungera i alla tillämpningar och leverera gasrening av högsta standard och med industrins högsta tillgänglighet. Våra våta elfilter har en modulär design, där antalet moduler väljs beroende på kapaciteten filtret ska ha.. För mer information om våra våta elfilter, kontakta oss.

Unika egenskaper ger många anledningar att välja våta elfilter:

  • Lägre utsläpp - stofthalter under 1 mg/Nm3 kan uppnås
  • Högre effektivitet beträffande submikrona partiklar
  • Fångar både aerosoler och fasta partiklar
  • Ingen eld
  • Inga rörliga delar
  • Dammtålighet oväsentlig – vått system
  • Högre spänningsnivåer

Så fungerar Envibats våta elfilter

Den mättade partikelbemängda rökgasen kommer in i filtret antingen från toppen eller botten. Gasen fördelas jämnt mellan de vertikala rören. Rörens väggar är elektriskt jordade och utgör kollektorelektroder. I centrum av varje tub sitter en urladdningselektrod. En hög negativ spänning appliceras på urladdningselektroden. Gasen närmast elektroden joniseras av en koronaurladdning. Aerosolerna och dammpartiklarna blir vid sin passage negativt laddade av påverkan från gasjonerna. Partiklarna styrs därigenom mot den elektriskt jordade kollektorelektroden. Partiklar och aerosoler fäster och lagras tillfälligt på tubens väggar. Partikelslammet lämnar tuben nedtill. Envibats urladdningselektroder har en unik och patenterad design som gör våra våta elfilter extremt högpresterande samtidigt som de levererar hög tillgänglighet med ett minimum av underhåll.

Våta elfilter kan användas i många olika tillämpningar, se våra referenser för att se var våra filter används.