Envibat är ett miljöföretag som arbetar med processlösningar för rening av gaser. Våra medarbetare har omfattande erfarenhet och kunskap inom våra verksamhetsområden vilket gör oss mycket flexibla.

Behovet av nya tekniker för att reducera föroreningar från gaser, framför allt inom området små partiklar (PM 2,5), ökar. Det betyder att nya tekniker för att rena gaser hela tiden tas fram över hela välden. Trots detta känner vi oss säkra med detta påstående: Det finns ingen bättre teknik tillgänglig som kan reducera föroreningar från rökgas lika bra som vår patenterade lösning.

Vår teknik har utvecklats under lång tid - kraven gäller inte bara att reducera utsläppen i gasen utan även att tekniken är effektiv samtidigt som den inte försämras över tid. Tekniken måste vara robust så att den alltid är tillgänglig när du behöver den och din industri ska aldrig behöva stå stilla på grund av att gasreningen måste servas.

BAT står för "Best Available Technology" och är ett begrepp som används inom miljöområdet för att beskriva den tekniskt bästa lösning som kan implementeras med dagens teknik.

Envibat har certifierade ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001:
Certifikat ISO9001.
Certifikat ISO14001.
Certifikat ISO45001.
Klicka här för att ladda ner vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy.