Skrubberteknik


708 Skrubber 1

Skrubberteknik

Ett vanligt sätt att rena gaser idag är att tvätta med vatten. Genom att justera till exempel pH i vattnet kan vilken förorening som ska absorberas till viss del väljas. Genom denna sortering kan föroreningarna delas upp och omhändertas på enklast möjliga sätt. Exempel på föroreningar som är lätta att avskilja med skrubberteknik är:

  • HCl
  • HF
  • SO2
  • H2S
  • NH3

För att effektivisera avskiljningen kan flera skrubbrar kopplas ihop i serie alternativt byggas in i samma kolonn som olika steg.

Skrubberteknik används framför allt där gasrening är prioriterad framför värmeåtervinning eller där gasen är så smutsig att endast de tåligaste av material kan användas.  Det är dock möjligt att kombinera avskiljning i skrubber med värmeåtervinning.

Funktion

Innan skrubbern kyls gasen adiabatiskt genom att den sköljs med vatten i en quench. Den sensibla värmen överförs till latent värme som återvinns i eventuell kondensering. I detta steg avskiljs även en del partiklar och vissa mycket lättlösliga ämnen. Den förbehandlade gasen tas in i botten på skrubbern där den möts av ett jämt vätskeflöde. För att effektivisera reningen av gasen används utrustning för att förstora ytan mellan de olika medierna. Vanligtvis används fyllkroppar, men andra sätt är att använda dysor som sprayar in vätska i mycket små droppar.  Efter skrubbern avskiljs eventuella vätskedroppar med en droppavskiljare.  Det smutsiga vattnet återanvänds till viss del. Resterade vatten blöds av och behandlas i någon form av vattenrening.