SP Borås


SP Brandlaboratorium

Borås, Sverige

SP_Borås_transp_small

Brandlaboratoriet vid SP i Borås använder Envibat’s teknologi med våta elfilter (Wet Electrostatip Precipitators, WESP) sedan 2007. Extremt låga utsläpp och hög tillgänglighet är nyckelfördelar.

Ladda ner Case Study