Novartis


Novartis

Irland

Image showing the Envibat installation at Novartis in Ireland. See case studies for more information.

Novartis är en av Europas ledande medicinindustrier. De valde Envibat’s teknologi för rökgasrening till en av sina produktionsanläggningar i Irland.

Projektet slutfördes i juni 2011.