Ljusdal Energi


Ljusdal energi

Ljusdal, Sverige

Envibat_Ljusdal

Panneffekt: 2×10 MW

Bränsle: Träflis och GROT

Kondensor effekt: 4 MW

Totalt angiven effekt till fjärrvärmenätet är 24 MW

Rökgaskondenseringen återvinner värmen från en befintlig panna på 10 MW och en ny panna på 10 MW. Pannorna kan användas oberoende av varandra. Det finns möjlighet att leda rökgaserna förbi kondenseringen.

Kondensatet renas i ett sandfilter och en slamtank.