JSW


JSW

Indien

envibat_india
I ett samarbete med Enviropol Engineering Ltd i Indien marknadsförs och implementeras Envibats patenterade system för rökgasrening. Pilotanläggningen inom samarbetet blev en anläggning för rökgasrening till JSW, ett högmodernt stålverk med en årsproduktion på 11 miljoner ton vid den aktuella anläggningen. Rökgasreningen är installerad för verkets koks- och masugnar. Emissionskravet vid anläggningen är 5 mg/Nm3. Den renade gasen används som energitillskott för att värma stål i en ny härdningsanläggning.