Jämtlands Värme


Jämtlands Värme

Strömsund, Sverige

5161-000_SW

Panneffekt: 10 MW

Bränsle: Träflis och GROT

Kondensor effekt: 2 MW

Pannan i Strömsund byggdes 1987 och utrustades 1994 med en rökgaskondensor med uppfuktare för att få maximal effekt ur bränslet. Rökgasreningen bestod av en cyklon och en sprayskrubber. 2008 investerade företaget i ett elektrodfilter för att rena rökgasen mer.

EnviBAT fick denna order efter att den tidigare rökgaskondensorn av annat fabrikat börjat läcka fjärrvärmevatten efter 19 års drift.