Hotab Sandefjord


Hotab Sandefjord

Sandefjord, Norge

Envibat_Hotab_Sandefjord

Panneffekt: 2×4 MW

Bränsle: Biobränsle

Envibat AB levererar en kondensor för behandling av rökgas från 2 biopannor på vardera 4 MW till HOTAB. I anläggningen kombineras goda temperaturprestanda med en mycket kompakt design.