Våta elfilter


MACT Standard (Maximal Achievable Control Technology)

Envibats våta elfilter (Wet Electrostatic Precipitator, WESP) är robusta och högpresterande, designade för att fungera i alla tillämpningar och leverera gasrening av hösta standard. Lägg till detta industrins högsta tillgänglighet, våra våta elfilter bara går och går, år efter år och med bibhållen full kapacitet. Våra våta elfilter har en modulär design. Den nominella kapaciteten hos varje modul är från 1.000 – 300.000 m3/h. I större installationer kan ett antal moduler installeras parallellt. För mer information om våra våta elfilter, se flikarna nedan eller kontakta oss.

envibat_img1
 • Gasföde/modul 1.000-300.000 m3/h
 • Utsläpp 0,5 – 20 mg/Nm3
 • Rening-luft 2-5 m3/h och isolator
 • Gasförhållanden mättad gas
 • Uppflödes- och nerflödeskonfigurationer
 • BACT-o-ROD styv urladdningselektrod
 • Hybrid-design FRP/rostfritt stål
 • Uteslutande rostfritt stål i konstruktionen
 • Robust, heavy duty design
 • Modulär design
 • Regelbunden spolning under drift

Unika egenskaper ger många anledningar att välja våta elfilter.

 • Lägre utsläpp
 • Högre effektivitet beträffande submikrona partiklar
 • Fångar både aerosoler och fasta partiklar
 • Ingen eld
 • Inga rörliga delar
 • Dammtålighet oväsentlig – vått system
 • No rapper re-entrainment
 • Högre spänningsnivåer
 • Förbränning av farligt avfall
 • Masugnar
 • Brandlaboratorier
 • Svavel- och syrafabriker
 • Tillverkning av rengöringsmedel
 • Pannor
 • Kontroll av syra- och ammoniakdimma
 • Koksugnar
 • Fiskmjölstorkar
 • Smältverk
 • Potatisbehandling
 • Förgasare
 • Kaffe- och kakaorosterier
 • Fanértorkar
 • Torkar för skivor
 • OSB
 • MD-torkar
Advantages

I denna jämförelse mellan filterteknologier kan du tydligt se de många fördelarna med våta elfilter.

envibat_wesp2

Så fungerar Envibats våta elfilter

Den mättade partikelbemängda rökgasen kommer in i filtret antingen från toppen eller botten. Gasen fördelas jämn mellan de vertikala ”tuberna”. Tubens väggar är elektriskt jordade och utgör kollektorelektroder. I centrum av varje tub sitter en urladdningselektrod. En hög negativ spänning appliceras på urladdningselektroden. Gasen närmast elektroden joniseras av en koronaurladdning. Aerosolerna och dammpartiklarna blir vid sin passage negativt laddade av påverkan från gasjonerna. Partiklarna styrs därigenom mot den elektriskt jordade kollektorelektroden. Partiklar och aerosoler fäster och lagras tillfälligt på tubens väggar. Partikelslammet lämnar tuben nedtill. EnviBAT har en unik och patenterad design som gör våra våta elfilter extremt högpresterande samtidigt som de levererar hög tillgänglighet med ett minimum av underhåll.EnviBat has a unique and patented design which makes our WESP extremely high-performing while delivering high avaiability with a minimum of maintenance.

F.A.Q. for Air Pollution Control PM2.5

Finns det någon annan teknologi med samma ultrarenande egenskaper?

Nej. Envibats gasreningsteknologi är den bästa teknologi som världen har att tillgå. Den skyddas också av världspatent. Anledningen till att det är den bästa teknologin är att ingen annan teknik ger så stor minskning av mängden partiklar i både PM2.5 och PM10, samtidigt som den tillhandahåller en extrem tillgänglighet. Kombinera detta med vår värmeåtervinningsteknologi så får du en lösning som också drar nytta av en kraftig minskning i energiförbrukning och kostnader, ofta med korta återbetalningstider som följd.

Is there any other technology with the same ultra air cleaning properties?

No. Envibat's Air Pollution Control is the world's best technical solution. It's also protected by world patents. The reason why it's the best technology is because no other technology offers such high reduction in particulates in both PM2.5 and PM10, at the same time as it offers extreme availability. Combine it with our heat recovery technology and you will find yourself looking at a solution which also benefits from huge reduction of energy consumption and costs, often resulting in a very short payback time.