Rökgaskondensering och uppfuktning med lamellväxlare


Kondensering

Rökgaskondensering är en välbeprövad process för att maximera energiuttaget från fuktiga eller väterika bränslen. Vid förbränning av biobränsle, torv, avfall eller naturgas innehåller rökgasen en hög andel vattenånga. Genom att värmeväxla rökgasen mot fjärrvärmereturen bringas vattenånga att kondensera. Värmeenergin som frigörs vid kondenseringen överförs därmed till fjärrvärmevattnet. Rökgasen som lämnar kondensorn håller en temperatur som endast är ett par grader över inkommande fjärrvärmeretur. Kondensorn utgörs av en lamellvärmeväxlare av EnviBAT:s egen konstruktion. Lamellvärmeväxlaren kännetecknas av:

 

  • effektiv värmeöverföring
  • låga tryckfall både på rökgas- och fjärrvärmesidan
  • kompakt layout
  • hög korrosionsbeständighet
  • Ger typiskt tillbaka 15-25 % av panneffekten

 

Rökgaskondensatet som bildas i kondensorn leds till vattenrening innan det släpps till avlopp eller recipient. Designen av vattenreningen anpassas efter förutsättningarna och så att den uppfyller miljökraven. 

 

Uppfuktning

För att åstadkomma ytterligare rökgaskylning kan uppfuktning användas. Även uppfuktaren är av typen lamellvärmeväxlare och har därmed samma fördelar som beskrivs här innan. I uppfuktaren värmeväxlas rökgasen mot inkommande förbränningsluft. Värmeenergi och fukt överförs från rökgasen till luften. Luften som leds till pannan är därmed betydligt mer energirik än utan uppfuktning, vilket innebär att mer energi kan utvinnas i kondensorn.

 

  • Återvinner typiskt motsvarande 25-30% av panneffekten
  • Har potential i vissa falla att återvinna upp till 35 %