Konsulttjänster


Envibat_tjanster

Vi backar upp ditt projekt!

Vi har kapaciteten att erbjuda kvalificerade design- och ingenjörstjänster för ditt projekt när det gäller kontroll av utsläpp. Vår erfarenhet går årtionden tillbaka, och vi har applicerat vår kunskap på projekt från mängder av olika industrier. På den här webbplatsen hittar du några av dem. Berätta för oss vad du vill åstadkomma, så kan vi hjälpa dig att hitta bästa vägen dit. Det betyder att vi hjälper dig att applicera den bästa tillgängliga teknologin till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vårt sätt att arbeta med utsläppsreducering ger också ett extra värde som många kunder till en början inte förväntat sig. Som till exempel förbättrad tillgänglighet och minskad energianvändning. Vi hjälper idag till med:

 

  • Förstudier
  • Teknikutveckling
  • Framtagande av förfrågningsunderlag
  • Intrimning
  • Effektivisering