Partikelrening


Partikelavskiljning

Vattenrening idag innefattar alltid någon form av partikelavskiljning. Dels för att anläggningar och industrier ofta har krav på sig för utsläpp men även för att inte processutrustning nedströms ska  påverkas negativt på grund av igensättning. Tekniker för avskiljning som vi erbjuder är:

  • Lamellsedimentering
  • Sandfilter
  • Patronfilter
  • Centrifugering