EnviBAT och BAT


Behovet av nya tekniker för att reducera föroreningar från gaser, framför allt inom området små partikarl (pm 2,5), ökar. Det betyder att nya tekniker för att rena gaser hela tiden tas fram över hela välden. Trots detta känner vi oss säkra med detta påstående: Det finns INGEN bättre teknik tillgänglig någonstans som kan reducera föroreningar från rökgas lika bra som vår patenterade lösning.

Vår teknik har utvecklats under en period på 30 år och vi vet att det finns många tekniker och att inte alla är lika goda val. Kraven gäller inte bara att reducera utsläppen i gasen utan även att tekniken är effektiv samtidigt som den inte försämras över tid. Tekniken måste vara robust så att den alltid är tillgänglig när du behöver den och din industri ska aldrig behöva stå stilla på grund av att gasreningen måste servas.

Vår teknik står för allt detta. Dessutom ger den möjligheten att minska elförbrukningen genom mycket låga tryckfall. Förutom allt detta ger vår teknik dig möjligheter genom marknadsföring. Fråga din marknadsavdelning vad det skulle betyda för er om ni kunde säga till era kunder att ni använder er av den bästa tillgängliga tekniken (BAT) för gasrening.

envibat_india

Fördelar med vår teknologi

Oöverträffad gasrening

Vår teknologi har bevisat att den kraftigt minskat utsläppen, även av submikrona partiklar (PM2.5) på ett sätt som andra teknologier inte kan matcha.

De nivåer av PM2.5 som vi erbjuder idag är lägre än morgondagens krav.

Reducerad energiförbrukning

Vi kan samtidigt erbjuda lösningar som minskar energiförbrukningen genom att kombinera våra våta elfilter för gasrening med rökgaskondensering.

Robust teknologi

Vår teknologi är robust. Det finns inga filter, och därmed inte heller några behov att stoppa anläggningen för att byta eller rengöra filter. Anläggningen bara går och går. Det byggs inte heller upp några föroreningar på insidan så verkningsgraden försämras inte med tiden. Samma låga utsläpp – år ut och år in.

Partiklar och aerosoler

En annan viktig skillnad mellan Envibat’s teknologi och andra lösningar är att vår teknologi också kan hantera aerosoler av olika slag. Detta betyder att vårt filtersystem hanterar allt som rökgasen innehåller. Du behöver inte oroa dig för att en förändring i anläggningen, i produktionen eller bränslemixen ska störa gasreningen.

Den är beprövad!

Den första installationen med vår filterteknologi gjordes 1995. Sedan dess har vi fortsatt att förfina teknologin och idag hittar du installationer av den runt hela världen. Detta är ingen ”lovande framtidsteknologi”. Den är redan här – den används, och den fungerar!