Ny order – Jämtkraft

2017 avslutades med en order, till Jämtkraft, där Envibat ska leverera fyra stycken kondensorer

Läs mer

EnviBAT på Energi- & Industridagarna 7-8 november

EnviBAT kommer att vara på Energi- & Industridagarna den 7-8 november. Välkommen och besök oss i vår monter!

Läs mer

Ny order – IVAB

Ny order igen. Envibat har tecknat avtal med IVAB om att leverera en stoftrenande värmeåtervinning till TEMAB.

Läs mer

Ny order – Södra Cell Mönsterås

Då var det dags igen! Envibat ska leverera en kondensor till Södra Cells massabruk i  Mönsterås. Kondensorn får en storlek på drygt 20 ton när den är installerad och klar. Leveransen kommer att genomföras under hösten 2017.  

Läs mer

Ny order – BillerudKorsnäs

Envibat ska leverera en WESP i kombination med stoftskrubber till Frövi massabruk. Anläggningen tvättar bort stoft från gas avgaserna som kommer vid tillverkning av CaO. Tack vare utformningen klaras extremt höga stofthalter i gasen med fortsatt tillgänglighet och konstant kvalitet på utgående gas. Projektet kommer att genomföras under våren 2017 och [...]

Läs mer

Öppet hus torsdag 25/8!

Kom förbi på en kopp kaffe!

Läs mer

Inflytt!

Kom förbi på en kopp kaffe!

Läs mer

Besök av Landshövdingen

Landshövdingen på besök Landshövdingen i Västerbottens län, Magdalena Andersson, Besökte i början av april Envibat. Besöket gjordes tillsammans med Enhetschef Eva Mikaelsson på Miljöanalysenheten och Elin Söderberg, handläggare Samhällsutvecklingsenheten. Under besöket diskuterades Envibats spetsteknologi inom områdena partikelavskiljning, rökgaskondensering och vattenrening samt Envibats utveckling både på den lokala och internationella marknaden. [...]

Läs mer

Nytt huvudkontor

Envibat flyttar sitt huvudkontor i Skellefteå från Norra Yttervik, närmare stan, till Svedjevägen i Hedensbyn. Lokalen är hyrd och håller på att inredas. inflyttning kommer ske under våren. Det nya kontoret är större än det nuvarande och kommer möjliggöra den expansion som Envibat har påbörjat.

Läs mer

Envibat levererar rökgaskondensering

Ny anläggning levereras i Stockholmsområdet Envibat lyfter in anläggning i Arninge för Jernforsen. Anläggningen består av två linjer med separata rökgaskondenseringar samt en gemensam vattenrening bestående av ultrafilter och omvänd osmos.

Läs mer