Luftföroreningar orsakar tusentals dödsfall i lungcancer

Luftföroreningar orsakar dödsfall i lungcancer

Luftföroreningar orsakar dödsfall i lungcancer

Vi har länge känt till att luftföroreningar är farliga på många olika sätt. De är inte bara farliga för oss människor, utan för andra organismer också. Nya bevis på föroreningarnas farlighet fortsätter att komma från olika håll runtom i världen.

Igår publicerade Scientific American en artikel som visar att omkring 223.000 människor dog enbart av lungcancer orsakad av luftföroreningar under 2010. Ännu en påminnelse om vilken betydelse Envibats teknologi kan ha, då den kan hjälpa till att minska antalet onödiga dödsfall från luftföroreningar.

Läs artikeln här.

Kommentarer är nu stängda för denna artikel.