EnviBAT vann upphandling hos Ljusdals Energi

EnviBAT smoke gas condensor for Ljusdals Energi

EnviBAT smoke gas condensor for Ljusdals Energi

EnviBAT  har vunnit Ljusdals Energi AB´s upphandling av rökgaskondensorn till panncentralen i Ljusdal.

Ljusdals Energibygger en ny panna vid HVC Sjulhamre. Pannan kommer att få samma effekt som den befintliga, 10MW.

Rökgaskondensorn ska anslutas till båda pannorna och kommer då att tillföra fjärrvärmenätet c:a 3,9MW värme

Leverans kommer att ske under våren 2014 och driftsättning sker på hösten 2014.

Kommentarer är nu stängda för denna artikel.