EnviBAT levererar sin första kondensor till Jämtlands Värme i Strömsund

EnviBAT BAT Condensor to Jämtlands Värme in Strömsund

EnviBAT BAT Condensor to Jämtlands Värme in Strömsund

Efter 20 års daglig drift så byts rökgaskondensorn vid värmeverket i Strömsund ut mot en BAT condensor.

Samtidigt så optimeras sprayfunktionen för att säkerställa driften. Kondensorn monteras under pannans normala underhållstopp.

Kommentarer är nu stängda för denna artikel.