Envibat AB lägger plattform för ytterligare expansion.

Vi hälsar med glädje våra nya delägare Inlandsinnovation AB och Ackra Invest AB välkomna i företaget. Totalt tillförs 20 milj i nytt ägarkapital.

Tillskottet innebär att vi tillförsäkras resurser för att möta ett starkt ökande marknadsintresse för våra spetsteknologier, Våta Elfilter och Rökgaskondensering.

– Under förra året mer än fördubblade vi omsättningen. Även detta år står inför en kraftig expansion.  Investeringen innebär att vi nu ökar vår leveranskapacitet. Vi planerar också att öka personalstyrkan, från sju till omkring 12 personer, säger Harry Johansson, vd för EnviBAT.

– När det gällde val av investerare och kommande partners gick vi på rekommendationer. Det handlar inte bara om pengar utan också om kunskap. Både Inlandsinnovation och Ackra är kompetenta organisationer. Det betyder mycket för oss att få hjälp i hur man når nya marknader och arbetar i olika kulturer. Jag uppfattar att både Inlandsinnovation och Ackra har mycket stor kompetens inom de här områdena, säger Harry Johansson vidare.

- Marknaden för rening av gaser och energiåtervinning är i stark tillväxt på grund av allt hårdare myndighetskrav. Envibat´s produkter och spetsteknik kombinerat med personalens långa erfarenhet gör de väl rustade för god tillväxt under de närmsta åren.  Vi har under våren analyserat ungefär ett femtiotal investeringsmöjligheter djupare och det är roligt att vi nu kan bidra med ytterligare kompetens och kapital i den här typen av tillväxtbolag, säger Lars Ekström, investeringsansvarig vid Inlandsinnovation.

- Ackra Invest ska verka regionalt i Norr- och Västerbotten. För oss är det mycket positivt att bli delägare i ett framgångsrikt miljöteknikföretag som Envibat, plus att vi tycker att det är värdefullt att saminvestera med Inlandsinnovation, säger Arne Morén, vd Ackra Invest AB.

Ackra Invest ägs till 50 % vardera av Skellefteå Kraft och AC Invest. Inlandsinnovation ägs av svenska staten.

Kommentarer är nu stängda för denna artikel.