Besök av Landshövdingen

Landshövdingen på besök

Landshövdingen i Västerbottens län, Magdalena Andersson, Besökte i början av april Envibat. Besöket gjordes tillsammans med Enhetschef Eva Mikaelsson på Miljöanalysenheten och Elin Söderberg, handläggare Samhällsutvecklingsenheten. Under besöket diskuterades Envibats spetsteknologi inom områdena partikelavskiljning, rökgaskondensering och vattenrening samt Envibats utveckling både på den lokala och internationella marknaden.

 

 

Kommentarer är nu stängda för denna artikel.