Skogsindustrin


Skogsindustrin

Inom skogsindustrin blir det allt viktigare med Energieffektivisering. EnviBAT har specialiserat sig på gas/gas värmeväxlare, där värme återvinns från utgående gasströmmar, och imgaskondensorer, där stora mängder värme kan återvinnas från sulfatmassabruk.