Metallindustri


Vid produktion av metaller från malm eller återvunna produkter finns många processer där det bildas förorenande ämnen. Smältverk är energikrävande verksamhet, och beroende på källan för denna energi och var produktionen sker kan energiförbrukningen dessutom bidra till mängden föroreningar i dina rökgaser.

Vid processer för metallframställning ska metallen renas från oönskade material. Det är ofrånkomligt att dessa material liksom små mängder av metallen hamnar i rökgasen.

Vår teknologi är unik genom sitt arbetssätt. Det spelar ingen roll om era föroreningar är partiklar, ens om de är de minsta tänkbara i fraktionen pm2.5, eller om de är aerosoler. Vår patenterade teknik hanterar dem alla. På grund av kostnaderna för produktionsavbrott kan pålitligheten och den höga tillgängligheten hos våra lösningar bidra med fördelar som ytterligare förstärker nyttan med våra tekniska lösningar.