Läkemedelsindustri


Envibat_tillämpningar_läkemedelsindustri

Läkemedelsindustrin över hela världen står inför en stor utmaning. Produktionen av önskvärda kemikalier lämna mängder av biprodukter, vissa av dem farliga för både människa och miljö. För att hantera denna utmaning sker vanligen förbränning för att minska volymerna av farliga substanser. Denna process skapar emellertid submikrona partiklar som konventionell filterteknik inte kan hantera. Genom att använda Envibat’s teknologi för gasrening – bäst i industrin – kan sådana emissioner kraftigt minskas.

Harry_Johansson_CEO_Envibat_portrait

- Vi är stolta att vi kan erbjuda denna lösning till läkemedelsindustrin. I de projekt vi redan genomfört har det verifierats att vår teknologi har förmågan att reducera denna typ av partiklar på ett sätt som vida överstiger alla förväntningar. Vi erbjuder ett sätt att möta både dagens och morgondagens krav redan idag, säger VD Harry Johansson på EnviBAT.