Livsmedelsindustri


Inom området matproduktion finns många olika processer som genererar submikrona partiklar och därför kan ha stor nytta av vår reningsteknologi. Några exempel:

* Fiskmjölstorkar

* Kaffe- och kakaorosterier

* Anläggningar för potatisbehandling

* Värmeåtervinning

etc.