Kraftverk


Envibat_tillämpningar_kraftverk

Vi lever i en kraftberoende värld. Nästan all mänsklig aktivitet kräver energi, och många av dem kräver stora mängder energi.

Produktionen av metall från malm är till exempel en av de mest energikrävande aktiviteter som finns. Orsaken är förstås den höga smältpunkten för metall. Beroende på energityp kan kraftproduktionen leda till utsläpp av miljöförorenande partiklar. Och till detta kommer utsläppen från själva den produktion som kraften används till.

Harry_Johansson_CEO_Envibat_portrait

- Vår teknologi är väl utrustad för att ta hand om alla typer av föroreningar, oavsett om det är aerosoler eller partiklar. Speciellt viktigt är förmågan att avlägsna PM 2.5-partiklar, som ofta förknippas med kraftproduktion baserad på olika typer av fossila bränslen, säger Envibats VD Harry Johansson.

En annan aspekt är den höga tillgängligheten som Envibats teknologi erbjuder.

- Eftersom kraftproduktion är en kritisk verksamhet är det viktigt att alla delar i installationen klarar högt ställda krav på tillgänglighet så att kraftverket inte tvingas stanna på grund av felande utrustning. Våra installationer är välkända för att kräva ett minimum av underhåll. De går helt enkelt dygnet runt, år efter år. Och detta utan att deras effektivitet sjunker, säger Harry Johansson.