Kemisk industri


Envibat_Tillämpningar_Kemisk_industri

Svavel- och syrafabriker m.m.

Kemisk industri är viktig för vårt moderna samhälle. Men de producerar också stora mängder kemiska biprodukter. Dessa biprodukter kan vara farliga, och om du inte kan användas till andra processer förbränns de ofta, vilket orsakar att stora mängder farliga substanser hamnar i rökgaserna.

Förbränningsprodukterna, liksom rester av de producerade kemikalierna måste förhindras att komma ut i atmosfären eftersom de är toxiska och bidrar till den kemiska coctail vi exponeras för dagligen.

Envibats teknologi är mycket användbar för att praktiskt taget eliminera kemikalier från rökgasen, oavsett om dessa kommer i form av partiklar eller aerosoler.

Användningsområden:

* Svavelsyrafabriker

* Tillverkning av rengöringsmedel

* Kontroll av syra och ammoniak

* Koks-kalcinering

etc.