Brandlaboratorier


Brandlaboratorier utför olika typer av tester och experiment för att analysera egenskaperna hos produkter och material när dessa utsätts för brand. Genom att använda dessa data kan tillverkare förbättra sina produkterns motståndskraft mot eld och deras livslängd.

Även om branden är kontrollerad i ett laboratorium så bildas många giftiga ämnen, och dessa måste avlägsnas innan luften släpps ut i omgivningen.

Envibats teknologi är oerhört effektiv för denna typ av tillämpning. Den eliminerar partiklar av alla storlekar, vilket också ger fördelen att det eliminerar brandlukten.