Avfallsförbränning


Sopförbränning

Avfallsförbränning är ett komplicerat område. Mixen av avfall, fuktkvot, temperatur på avfall och omgivande luft och en mängd andra faktorer samverkar och påverkar vilka restprodukter som bildas. Förbränningen ger ofta en gas innehållandes tungmetaller, svaveloxider, klorider, dioxiner mm. Att ta hand om gasen är extremt viktigt och uppgiften kräver ofta en blandning av våt och halvtorr rening. EnviBAT erbjuder dels utrustning som får partikelhalten ner till extremt låga nivåer vilket garanterar en total avskiljning av till exempel dioxiner men även våt rening som avskiljer föroreningar som finns i gasfas.

Vid våt rening fås alltid ett vätskeflöde som måste renas. EnviBAT erbjuder även rening av detta flöde så att föroreningarna kan koncentreras så mycket som möjligt

Några exempel på vanliga föroreningar som avskiljs vid sopförbränning är:

  • Partiklar
  • NH3
  • HCl
  • Tungmetaller
  • SO2
  • Dioxiner