Tillämpningar


Avfallsförbränning

Även om stora delar av den industrialiserade världen rör sig i riktning mot återvinning, så måste fortfarande stora mängder avfall hanteras. Ofta bränns det, och den fuktmättade rökgasen är perfekt för våra lösningar för rökgasrening.

Läs Mer

Brandlaboratorier

Brandlaboratorier över hela världen gör fullskaliga tester för att avgöra vilken påverkar brand har på produkter av olika slag och design. Deta är en viktig del i utvecklingen av säkra produkter som kan stå emot brand längre. Tyvärr skapar branden, trots att den är innesluten i ett laboratorium, giftig rök som måste renas innan luften kan släppas ut i omgivningen.

Läs Mer

Kraftverk

Kraftverk som drivs av någon typ av fast eller flytande kolbaserat bränsle (fossilt eller biomassa) producerar höga nivåer av partiklar och är en toppkandidat för användande av EnviBat-teknologi.

Läs Mer

Kemisk Industri

Den kemiska coctail som skapas av hundratusentals kemiska industrier över hela världen utsätter livet på jorden för risker. Det är viktigt att minska den okontrollerade kemiska föroreningen, och att minska det kemiska avfallet i rökgaser är en viktig aspekt av detta.

Läs Mer

Livsmedelsindustri

Fiskmjölstorkar, rosterier för potatis, kaffe och kakao… listan över energikrävande matindustri är lång. Och vi erbjuder lösningar för att förhindra utstläpp, vilket bidrar med en viktig fördel i marknadskommunikationen. Konsumenter bryr sig om att deras mat produceras med liten påverkan på miljön!

Läs Mer

Medicinsk Industri

Vår teknologi har kapaciteten att helt ändra förutsättningarna för varje industri som måste kunna göra sig av med extremt giftigt avfall. Medicinsk industri är ett exempel.  

Läs Mer

Metallindustri

Metallindustrin finns i centrum för vår civilisations bevhov. Men den är energikrävande, och sprider tungmetaller och kemikalier i miljön. Vi hjälper till att eliminera denna spridning.

Läs Mer

Skogsindustri

På pappers- och massabruk används stora mängder av värme och el. På grund av detta är industrin mycket känslig för prisvariationer och processerna måste kontinuerligt effektiviseras för att vara konkurrenskraftiga. EnviBAT levererar utrustning för värmeåtervinning i form av gas/gas värmeväxlare och kondensering.

Läs Mer